" Leren omgaan met (hoog)gevoeligheid doe je door nog beter te voelen in plaats van je af te sluiten van je omgeving......."

In een drukke en prikkelrijke omgeving is het voor veel mensen een uitdaging om met beide voeten op de grond te blijven staan, om in balans te blijven en niet overprikkeld te raken. Het is voor iedereen zinvol te leren om te gaan met zijn of eigen voelsprieten. Met name met de voelsprieten die verbonden zijn met onze binnenwereld: Wanneer we weten hoe wij ons van binnen voelen, hoe we reageren op prikkels, gedachtes en emoties, kunnen we veel beter omgaan met onze buitenwereld. Anders gezegd: grip hebben op je binnenwereld geeft grip op de buitenwereld.

Atelier de Schildpad biedt  lessen en individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen.

Door goed naar de natuur te kijken, te kijken hoe bepaalde dieren omgaan met hun voelsprieten in hun natuurlijke omgeving, leren we veel over onze eigen voelsprieten. In de lessen en individuele begeleiding bieden verhalen, fabels, spel, muziek en creatieve expressie ervaring en inzicht en kan er op speelse manier met de voelsprieten geoefend worden.

Ook adembewustwording door middel van adem-spel helpt bij het beter "besturen" van je voelsprieten en gerichte bewegings- en aandachtoefeningen geven  houvast om letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen te staan.
Zowel tijdens de individuele coaching als bij de groepslessen, wordt ingezoomd op de hulpvragen die er zijn.
Het aanbod "Voelsprieten" is er voor kinderen, ouders, begeleiders, leerkrachten en andere professionals die werken met kinderen of jongeren.

De Brede School Gouda heeft Voelsprieten opgenomen in het onder schoolse en naschoolse aanbod. Zo kunnen naast kinderen leerkrachten en ouders/begeleiders kennismaken met de werkwijze.

Meer weten over de lessen of individuele begeleiding bij (hoog)sensitiviteit? Neem contact op>>>>.