"Je kunt alleen maar leren op de manier waarop jij het zelf begrijpt!"

Leren is een kunst....en een uitvindproces!
Het gaat erom erachter te komen hoe jij het beste leert, met welke leerstrategieën en vanuit welke motivatie. Inzicht en zelfkennis zijn daarbij essentieel. Wanneer er vanuit de intrinsieke motivatie wordt geleerd, gekoppeld aan persoonlijke interesse en talent, is leren leuk. Het leuk vinden en plezier ervaren werken als smeerolie voor leren.

Herkenbare en terugkerende hulpvragen uit de praktijk maken duidelijk dat er bij leren, het opnemen, opslaan en gebruiken van kennis, ook andere vaardigheden komen kijken.

"Ik heb moeite met concentratie en kan moeilijk stilzitten, hoe kan ik beter mijn aandacht bij school houden? Wat kan ik doen om makkelijker rijtjes en sommen te onthouden, de manier van school vind ik niet logisch? Ik denk dat ik goed leer, maar mijn cijfers laten het niet zien; wat doe ik verkeerd? Ik merk dat ik volledig blokkeer tijdens mijn toetsen...help wat gebeurd er dan?

Hoe een kind in zijn of haar vel steekt, het zelfvertrouwen en de aard van het beestje zijn een aantal factoren die helpen of juist beperkend kunnen werken. Leren-leren gaat daarom niet zonder (eigen) inzicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Meer weten over leren-leren?

Leren-leren is iets waar, in algemene zin, op scholen aandacht voor is. Maar omdat niet ieder kind het zelfde is en dus op dezelfde wijze leert, kunnen de tips en trucks van een leerkracht onvoldoende zijn of niet goed aansluiten bij het individuele kind. Het waarderingssysteem van ons schoolsysteem maakt het er niet makkelijker op; cijfers, voldoende/onvoldoende/goed en cito-uitslagen kunnen faalangst in de hand werken.
Wanneer je kind een laatbloeier of beelddenker is en meer Top-Down leert kan het zijn dat een kind tegen een leer-probleem aanloopt. Dit heeft dan weinig te maken met "het niet kunnen", maar meer met gebrek aan inzicht in het leren-leren en de juiste leerstrategieën.

Leren-leren Traject

Doel van een traject is dat er inzicht bieden en creëren van  eigen leerstrategieën waardoor problemen op school zelf  beetgepakt en opgelost kunnen worden.
Een coachingstraject bestaat uit 5-7 sessies van een 60-75 minuten gedurende een kleine 3 maanden. Kinderen die op de basisschool zitten komen samen met een ouder/begeleider. Op deze manier krijgt de ouder/begeleider toegang en handvaten om het kind te ondersteunen bij het leren.
Oudere kinderen geven zelf aan wat ze prettig vinden en kunnen, na een gezamenlijke intake met een ouder/begeleider, ook alleen komen.

De schildpad werkt onder andere met de MatriXmethode, een praktische manier van werken die kennis geeft in de eigen leerstrategie en eventuele sociaal emotionele obstakels zoals bijvoorbeeld faalangst.

Heb je vragen of wil je meer informatie over een leren-leren traject? Neem contact op>>>>.

"zo werkt mijn hoofd"
De kunst van het leren: Van A, b, c, naar Z:

van aandacht, bewustwording, concentratie naar zelfkennis.

In een leren-leren traject onderzoeken we samen met het kind en eventueel ouder(s) of begeleider de onderstaande onderwerpen en vragen. Op deze manier vinden we handvatten voor het kind en/of ouders om zo problemen bij het leren zelf beet te kunnen pakken en op te lossen.

 • Aandacht: Heeft het kind, zijn ouders en leerkrachten voldoende en juiste aandacht voor het eigen leren?
 • Bewustwording: Weet een kind voldoende hoe hij leert? Waarom iets goed gaat of makkelijk is en waarom niet?
  • Beeldvorming: Heeft het kind voldoende "beeld" bij wat hij of zij moet leren?
  • Beelddenker: Beelddenkers leren anders? Is je kind misschien een beelddenker?
  • Beweging: Beweging als sleutel tot leren? Beweeg het kind voldoende? Hoe is het met de motorische ontwikkeling van het kind, link-rechts coördinatie en visueel ruimtelijke oriëntatie? Allemaal belangrijke aspecten t.a.v. concentratie, lezen, schrijven en rekenen.
  • Beetpakken: Kan het kind de stof voldoende beetpakken? Sluit de leerstof aan bij zijn of haar beleving, inbeelding en sensitiviteit.
 • Concentratie: Hoe is het met de Concentratieboog van het kind? Wat kan het kind zelf doen om zich beter te concentreren?
  • Coherentie: Hoe kan het kind meer coherent vanuit het Hart, plezier en gevoel, leren?  Hoe is het met motivatie en (zelf)vertrouwen? (Faal)Angst blokkeert het  plezier waardoor interne motivatie, vertrouwen en inzicht verminderen.
  • Creativiteit: Vindingrijkheid van het kind vormt de basis van het leren en is essentieel voor onthouden, opslaan en gebruiken van kennis.  Het is een belangrijk ingrediënt om tot oplossingen te komen.
 • Zelf-kennis: Hoe kan een kind, op eigen wijze, zelf zijn eigen (leer) problemen oplossen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over een leren-leren traject? Neem contact op>>>>.