Creasofie

Helaas blijken deze lang niet altijd prikkelend genoeg om tot een goed gesprek te komen. Een gesprek dat echt ergens over gaat en diepgang heeft.

Met een filosofische vraag lukt dat vaak wel. Het zijn vragen over de wereld, het leven, jezelf en de ander. Vragen waar je dagelijks tegenaan loopt. Wanneer ben je een goede vriend? Moet ik geloven in God? Is winnen belangrijk?

Creasofie is een manier waarbij kinderen door middel van hun creatiekracht een onderwerp of vraagstelling op een beeldende manier gaan onderzoeken. Dit kan individueel of door samen te werken. Omdat een beeld zegt meer dan 1000 woorden, helpt het maken van een kunstzinnig werkstuk, beeld of tekening, de leerlingen letterlijk en figuurlijk bij hun beeldvorming.